ALbert; foto

Curriculum Vitae G. ALbert Mietus

Personalia

Algemeen

Albert noemt zichzelf het liefste: 'R&D Architect' met een missie: software beter maken. Soms vervult hij een technisch inhoudeljke rol, soms een management rol; al probeert hij de het woord 'manager' te vermijden.
Hij is analytisch, creatief, kritisch en communicatief. Hierdoor lukt het hem om zijn missie uit te dragen: een kwalitatief beter product ontwikkelen, op een efficiëntere manier. Waardoor het imago van software en/of de R&D afdeling ook verbetert.

Albert Mietus heeft veel feeling met techniek maar heeft ook bewezen over leidinggevende capaciteiten te beschikken. Hij heeft ervaring met ‘alle’ gangbare, bekende en minder bekende methoden en technieken op gebied van software ontwikkeling, zoals SCRUM, CCM(I), SPI, UML, Agile, ModiModi, ITIL en SCM. Ook allerlei review-, test- en projectmanagement-technieken zijn hem bekend. Hij gebruikt ze waar nuttig of nodig, maar coacht ook anderen hier actief in.

Behalve loyaal en enthousiast te werken voor zijn werkgever en collega’s, is Albert ook daarbuiten actief. Zo is hij actief in de open-source gemeenschap, geeft hij lezingen en schrijft regelmatig in vaktijdschriften. Ook is hij gepast trots dat zijn naam vermeld is in rfc3164, een officieel internet-document om het standaard syslog protocol vast te leggen.

Kortom, Albert is een expert in de breedte, die zich snel en graag inleeft op nieuwe uitdagingen. Hij heeft graag een vinger in de pap; hij durft beslissingen te nemen, een visie te ontwikkelen en die uit te dragen. Hij is een onderzoeker en een leider met passie voor techniek.

Naam G.A. Mietus
Adress & Nieuwstraat 33
  Woonplaats 5611 DA, Eindhoven
GSM +31 (0)6 16 531 258
email albert AT mietus DOT nl GEEN.SPAM
email albert AT ons-huis DOT net GEEN.SPAM
website http://albert.mietus.nl
CV (online) http://albert.mietus.nl/CV/CV_ALbert.html

Opleidingen

1986-1992 TU Eindhoven Informatietechniek
1985-1986 HTS Elektrotechniek (1e jaar)
1982-1985 MTS Elektrotechniek Elektronica
1978-1982 MAVO

Ingekort werkoverzicht

Werkgevers en klanten

Sogeti High Tech
(huidige werkgever)
Functie: Systeem-architect, projectleider en -coach
Consultancy en resultaat-verplichte opdrachten. Enkele klanten en projecten zijn apart vermeld.
ASML Een architectuurscan uitgevoerd op een systeemtesttool en advies gegeven hoe dit aangepast en gebruikt moet worden om de product-kwaliteit te bewaken en te verhogen.
ProRail Diverse projecten gecoached en geleid.
O.a. Geïntergreed Agile, mijn mix van Lean, Scrum, Test Driven Development, Test-Automatisering en andere agile werkzijzen sucsesvol ingevoerd.
JVH (3 jaar)
(werkgever)
Functie: R&D-Architect
Inhoudelijk sturen van de afdeling en brugfunctie tussen ontwikkelaars en Management Team.
Diverse verbeteringen, zowel technisch, procesmatig als organisatorisch geïnitieerd, geadviseerd, begeleid en/of doorgevoerd.
PTS (12 jaar) (werkgever) Detachering, consultancy & projecten.
Slechts de meest relevante opdrachten en klanten zijn hieronder vermeld.
Bosch Aan Bosch Communications Systems advies gegeven over transitie naar embedded Linux.
PTS (intern) Bedenker en leider van het 'Embedded QuickStart Linux' project. Helpen aan het "vermarkten" daarvan.
Philips Onderzoek naar inzet van Linux in bestaande RealTime & Embedded producten.
Thales (Signaal) Verbeteren van het software proces ("SPI"). Meten en inzichtelijk maken van code-kwaliteit.
B/CICT (BAC) Beveiligingkwaliteit op hoger niveau brengen.
PTS (in- & extern) Docent, cursusontwikkelaar, assistent/interim manager bij/van de PTS-Academie.
PTS (intern) Initiëren en opzetten van versiebeheer omgeving. Inrichten van SW-lab.
Nozema Linux project vlotgetrokken (incl. code ontwikkeling).
Betonson Consultancy op gebied van beveiliging(skwaliteit).
KPN-Mobiel Review van zowel software en de ontwikkelomgeving. Beide verbeterd.
IBM In de rol van ontwerper en teamleider meegewerkt in diverse (automotive) projecten.
Jacht & Bootgids Aansturen een van web-ontsluitingsproject. Tools hiervoor ontwikkeld.
NCR Beoordeling van code kwaliteit van derde. Verbeter traject opgezet.
Signaal Ontwikkelaar in diverse high-tech, high-quality projecten.
Lucent (AT&T) Ontwikkelaar van telecom software (diverse projecten).
Philips (werkgever) Software voor electronen microscopen ontwikkeld. Inclusief versie-beheer & makefiles.

Relevante neven-activiteiten

SoftwareBeterMaken.nl   Erbij-onderneming (als "hobby") om missie uit te dragen middels advies, opleidingen en onderzoek.
Dit altijd in overleg met werkgever
Bits & Chips
(meerdere jaren)
Spreker en/of dagvoorzitter op Embedded Systems conferenties.
Schrijver van diverse artikelen en columnist
EuroBSDCon 2004 Een tutorial over versiebeheer (CVS) gegeven
syslog Helpen met rfc3164 (syslog standaard) te ontwerpen en te schrijven.
Hier ook een prototype voor geïmplementeerd.
EuroBSDCon 2002 Een presentatie gegeven van syslog-sign voor FreeBSD.
NLFug, D-Bug Voorzitter van Nederlandse (free)BSD groep (geweest).
Diverse lezingen gegeven, o.a. over versie-beheer.
FreeBSD Meegewerkt aan o.a. codereview (op sw-kwaliteit), diverse andere activiteiten.

Gebruikte Computersystemen

Apple (OS X), PC (dos, windows) kantoortoepassingen en beperkt progammeren
FreeBSD, Linux, Sun, Unix (algemeen) software-ontwikkelen, van en op
Embedded & Realtime systemen (meerdere) software ontwikkeling
HP-UX, AIX, SGI als nodig, ontwikkelwerk opgedaan
Mainframe, Transputer, VAX/VMS (incidenteel) gebruikt

Tools (expert of wizard level)

(X)Emacs, CVS, bazaar, gcc, apache, scripts, make, MySQL, gnu-tools, syslog, ssh/ssl.

Kennisgebieden

Software ontwikkelproces, Agile; open-source; Internet; Beveiliging; Opleiden, Kennismanagement, software-kwaliteit. Unix; TCP/IP; Configuratie management, Object-Oriented. SPI.

Methoden en Tools

Scrum, OMT, (R)UP; ISO-9003; DoD 2167A; Fagan Inspectie; ModiModi; CVS, Bazaar, RCS, Sablime; Security; SSL/SSH, openSSL; X-Windows.

Netwerken

TCP/IP; OSI; Netbios; Firewall; SMTP; pop3(s); http, https; syslog; SNMP; DNS/named; SSH, SSL, imap4(s), r-tools.

Programmeertalen (en andere formele talen)

Python, C, Objective-C, C++, Basic, Pascal; XML, (x)html, XSLT; awk; shell-scripting, PHP ; Forth; (e)Lisp; Smalltalk; Scheme; sed; Perl, LaTeX; (gnu/bsd/n)Make-files.

Projectoverzicht (uitgebreid)

Periode 2010 - heden
Werkgever Sogeti
Functie Systeem Architect
Werkzaamheden  

Sogeti's divisie 'High Tech' bundelt de kennis van hard- en software-ontwikkeling, en van het testen daarvan, specifiek voor deze innovatieve sector.
Albert's kennis en ervaring is een waardevolle aanvulling hierop; zijn kunde is beschikbaar voor klanten, middels consultancy en (resultaat verplichte) opdrachten.
Ook heeft hij al diverse collega's opgeleid o.a. in de geheimen van Python


Periode 2008 - heden (part-time)
Werkgever SoftwareBeterMaken.nl
Functie Eigenaar
Werkzaamheden  

SoftwareBeterMaken.nl is het bedrijfsmatige uitvloeisel van de missie van Albert Mietus. Hiermee wil Albert (voornamelijk) het Nederlandse MKB helpen. Dit gebeurt typisch in de vorm van advies, educatie en/of kortlopende projecten. Zo heeft Albert op verzoek van een leverancier van een specialistische, embedded TCP-IP stack een ‘Ethernet-workshop’ gegeven aan hun klanten en relaties. Deze mensen waren erg tevreden over dit maatwerk.
Maar ook bij vragen over bijvoorbeeld open-source, agile/scrum of unittesten, zowel technisch als bedrijfsmatig, geeft Albert advies. Dat kan middels lezingen, of gerichte studie naar kwaliteit en/of geschiktheid van een specifiek stuk software.

Verder doet Albert veel onderzoek naar betere methoden en technieken om software beter te maken. Bijvoorbeeld naar ‘DVCS’ (gedistribueerde broncode versie beheer). Maar ook concepten als ‘het gelaagde V+ model’, de ‘ModiModi’ ontwerp methode en de 'LOI-scan' zijn het resultaat van jarenlange ervaring en een continue zoektocht naar ‘beter’.


Periode Juli 2006 - 2009
Werkgever JVH Gaming Products
Functie R&D-Architect
Werkzaamheden  

JVH Gaming Products bedenkt, ontwikkelt, fabriceert en verkoopt kansspelautomaten voor de Europese markt. Een markt die hevig in beweging is. En waar ook grote technologie gedreven veranderingen verwacht worden, zonder dat te voorspellen is welke technologieën zullen gaan domineren.

De functie van R&D-Architect is daardoor breed met vele facetten. Enerzijds is het een brugfunctie tussen het managementteam en de ontwikkelafdeling (voornamelijk van software, maar ook van artwork en beperkt van hardware). Anderzijds geeft Albert inhoudelijk sturing aan de R&D afdeling, als rechterhand van de R&D manager, zowel technisch als ook procesmatig en organisatorisch.

Informeel geformuleerd, had Albert als doelstelling om het bedrijf voor te bereiden op de toekomst: van productiebedrijf richting content-leverancier. De impact hiervan is breed; een te strikte focus op de R&D zal nooit tot resultaat leiden. Ook omdat het business-model zal verschuiven; van verkopen van kasten naar geld verdienen aan software.
In het algemeen, was het noodzakelijk om de bedrijfscultuur te laten "kantelen". Albert heeft hierin een stevige rol in gespeeld; zowel qua bewustwording als qua aanpak.
Zo wordt er o.a. stap voor stap steeds meer plan- en/of procesmatig gewerkt. Ook heeft Albert veel kosten-baten analyses gemaakt en als standaard aanpak ingevoerd. Waar in het verleden vaak vooral op technische aspecten beslissingen genomen werden, wordt nu ook gekeken of een plan voldoende rendement geeft.

Ook moest de efficiëntie van de R&D activiteiten drastisch omhoog. Omdat Alberts ambitieniveau hoog ligt, heeft hij ook hier de lat hoog gelegd: Met gelijke kosten, moest er 10 maal meer opgeleverd worden. Hiervoor zijn diverse verbeter trajecten doorlopen, zodat we na een jaar of twee goed op schema lagen. Toen was met (door natuurlijk verloop) een kleiner team de ontwikkelproductiviteit meer dan verdubbeld.

Alberts activiteiten behelsden verder ondermeer het MT te adviseren over technologiekeuzes, het invoeren en doorvoeren van moderne ontwikkelmethoden (o.a. scrum), het opleiden van de ontwikkelaars en het professionaliseren van de R&D afdeling.

Als succes kan ondermeer gemeld worden dat de R&D-afdeling na verloop van tijd, door de directie, als normale afdeling gezien werd, in plaats van als "altijd te laat, altijd te duur". Het 'lastig te managen'-imago was afgeschud.
Dit is onder andere gelukt door het invoeren van de 'LOI'-aanpak, om meer planmatig te werken; deze is later ook gebruikt in andere afdelingen. Ook de efficiëntieverhoging had natuurlijk een positieve invloed op het imago.
Maar ook Albert pragmatisch 'ModiModi'-ontwikkelmethode, om gestructureerd en inhoudelijk de software-design-fase te ondersteunen kan als voorbeeld van een succes gelden.


Periode Mei 1994 - Juni 2006
Werkgever PTS Software
Werkzaamheden  

PTS, nu AltenPTS, is een bekende speler op gebied van embedded software en technische automatisering. Initieel leverde ze vooral detacheringdiensten; maar ze heeft altijd de behoefte gehad om te groeien. Bijvoorbeeld als kennisbron voor embedded Linux (zie hieronder).

Albert heeft bij en via PTS veel ervaring opgedaan in een groot aantal bedrijven en omgevingen. Zo combineerde hij zijn voorkeur voor een vaste baan met zijn behoefte om continue te leren. Hij is zowel actief geweest bij klanten, bij interne projecten als bij het opbouwen van PTS als organisatie.

Diverse projecten en klanten zijn hieronder vermeld. Daarnaast is hij actief betrokken geweest bij het opzetten van kennismanagement, het schijven van artikelen en heeft de Unix/Linux/open-source groep geleid.


Periode medio 2005- April 2006
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever PTS Software
Functie (embedded) software-Architect
Werkzaamheden  

Veel bedrijven die werken met ‘traditionele RTOS'en’, vinden Linux moeilijk; zeker in het begin. Op mijn voorstel heeft PTS daarom “Embedded QuickStart Linux” ontwikkeld. Hiermee kunnen embedded ontwikkelaars eenvoudig beginnen met Linux en is het mogelijk in minder dan één avond een basis (of referentie) embedded Linux systeem te bouwen.

Albert had de rol van architect, met veel aandacht voor de technische en kwalitatieve aspecten van het project. In de rol van architect heeft hij een wisselend team van 10 medewerkers aangestuurd.
Alberts taken en verantwoordelijkheden waren o.a:

Dit product is o.a. verkrijgbaar via www.PassieVoorTechniek.nl en heeft zijn eigen website: www.EQSL.pts.nl met diverse artikelen over dit product, van mijn hand.
Mede door de inzet van Albert heeft hij zijn werkgever "op de kaart gezet" als expert op gebied van Linux en open-source.


Periode feb/mrt 2005
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Philips Business Communications
Functie Linux Consultant
Werkzaamheden  

De klant ontwikkelt diverse DECT (telefoon) centrales, voor de zakelijke markt. Het is belangrijk dat de zogenaamde 'BOM' (Bill Of Materials) zo laag mogelijk is.
De licentiekosten van het RTOS (vooral VxWorks); vormen een (te) groot onderdeel hiervan. Daarom lijkt een 'gratis' OS als Linux een interessant alternatief. Ook vanuit andere Philips ondernemingen komen gunstige geluiden.

Omdat de klant geen ervaring heeft met Linux is er behoefte aan een kundig, onafhankelijk en kritisch onderzoek. Als deel van deze studie, is gekeken naar de mogelijkheden van (embedded) Linux, voor de bestaande dedicated hardware.
Tevens is gedurdende deze studie gekeken naar (toekomstige) hardware- en architectuurkeuzes en naar geschikte Linux distributies.

Naast deze meer technische zaken zijn ook bedrijfsmatige aspecten, zoals 'kosten', 'risico's', 'support' en 'skills' bekeken.

Deze studie heeft geresulteerd is duidelijk beeld van de verborgen kosten van een "gratis" OS als Linux. Waardoor de klant een duidelijke keuze heeft kunnen maken. Mede dankzij Alberts inzet is er aanzienlijk op de BOM bespaard.


Periode Mei 2004 - December 2004
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Vanwege geheimhouding niet vermeld
Functie SPI-consultant
Werkzaamheden  

Een deel van de werkzaamheden zijn 'classified' en kunnen daarom niet vermeld worden.

Globaal kan vermeld worden er sterkte/zwakte een analyse gemaakt is van een software afdeling. En een plan om systematisch het CMM-niveau sterk te verhogen. Ook het 'deploying' hiervan is onderdeel van het project. Hiervoor is onder andere aandacht gegeven aan:

  • het opleiden en coachen van managers en ontwikkelaars;
  • het verhogen van het "betrouwbaarheidsimago";
  • meer planmatig, projectmatig en productmatig (kunnen) ontwikkelen;
  • continue meten en evalueren van (betrouwbare) proces-kentallen;
  • en het managen van software-processen en -ontwikkellaars.

Naast aandacht voor het bovenstaande "grote proces", is ook actief gewerkt aan het "kleine process": methoden en tools om ontwikkelaars efficiënter te laten programmeren. Denk hierbij aan:

  • een efficiënte en handige bouwomgeving;
  • tools om automatisch te testen;
  • een SW-thermometer;
  • de integratie van diverse tools, middels XML en XSLT.

De klant was tevreden over het resultaat en gebruikt de verbeterde aanpak in het vervolg project.


Periode November 2003 - Mei 2004
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever B/CICT (voorheen BAC)
Functie Architect, SecurityOntwerper
Tools OpenSSL, "S-protocollen"
Werkzaamheden  

De klant onderkent dat SSL de veiligheid van het netwerk kan verhogen. Maar de huidige ad-hoc oplossingen zijn kwalitatief niet optimaal, niet beheersbaar en onderling verschillend.

Daarom is een project gestart om een generiek, gecontroleerde en centraal beheerde oplossing te implementeren, die overal gebruikt kan worden. Behalve beter, moet het ook goedkoper. Dit kan door kennis te bundelen. Voor dit project zijn o.a. de volgende werkzaamheden gepland en uitgevoerd.

Dit project is naar tevredenheid opgeleverd. En bovendien, wat soms als uitzonderlijk gezien wordt in-time en on-budget!


Periode 1999-2003
Werkgever PTS Software
Functie docent/cursusontwikelaar
Tevens: tijdelijk assistent & interim manager PTS-academie
Werkzaamheden  

De volgende cursussen gegeven aan zowel PTSers als klanten van PTS:

Alle cursusen die gegeven zijn, zijn door zowel klant als cursisten als positief beoordeeld.

Ook is Albert actief geweest om de PTS academie als commerciële activiteit vorm te geven. Eerst als adviseur, daarna als assistent-manager en uiteindelijk als manager ad interim, tijdens langdurige ziekte van zijn collega. Ook daar heeft Albert goede resultaten gehaald, o.a. door middels een standaard cursus-ontwikkelproject de kosten van het ontwikkelen te verlagen.
Maar ook door andere, aankomende docenten te coachen.


Periode November 2002 - April 2003
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Nozema
Functie meewerkend Adviseur & ontwikkelaar
Tools CVS; GnuMake; Linux; patch; HTML; embedded Linux; Epkg-tools
Werkzaamheden  

In verband met de landelijke herverdeling van de FM-frequenties, ontwikkelt Nozema een meetnet om zo de ontvangstkwaliteit in den lande te kunnen monitoren en controleren. Het ontwikkelen van de (50) meetnodes met Linux als controller gebeurde in eigen hand, maar blijkt complexer dan verwacht.

Daarop is Albert ingehuurd om dit project vlot te trekken.
Een belangrijke complicatie is dat de uitrol van de nodes niet vertraagd mocht worden; vooral omdat externe afspraken hiervoor al gemaakt waren.
In dit kader zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:


Periode November 2002 - December 2002 (part-time)
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Betonson
Functie Adviseur (beveiligingsconsultant)
Werkzaamheden  

Betonson was bezig met een beveiliging-update van het gehele bedrijf; zowel op gebied van ICT als daarbuiten. Het beveiligen van de ICT bleek een complex project, met vele parameters.
Om de voortgang desondanks te waarborgen is in een aantal korte sessies advies gegeven over de beste aanpak van diverse beveiligingsproblemen.


Periode 2002 - 2003 (part-time)
Werkgever PTS Software
Functie Projectinitiator, Teamleider & Architect
Werkzaamheden  

Bij de interne projecten gebruikte PTS diverse tools voor versie-beheer; bugtracking en andere CM activiteiten.

Vanuit de visie dat een uniform en ontwikkelaarsgerichte CM tooling efficiënter, effectiever en kwalitatief beter is, zijn o.a. de volgende taken verricht:

Het 'PTSCVS' product is snel en succesvol in gebruik genomen. Door Alberts inzet is kwaliteit professionaliteit van de interne (gehoste) projecten toegenomen. Ook de gebruikers waren zeer tevreden.


Periode November 2000 - September 2002
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever B/CICT (voorheen: BAC)
Functie Adviseur, Architect, SecurityOntwerper
Tools MS-Office; Bugzilla; syslog
Werkzaamheden  

De ICT voorzieningen van de belastingdienst zijn zeer omvangrijk en variëren van mainframe, via Unix tot PC's. Hiervan wordt een hoge betrouwbaarheid gevraagd, waardoor beveiliging voorop staat; zeker gezien de overgang naar een "e-belastingdienst".

In 2000 is afdeling SI/Beveiling opgezet, waarin projectmatig een groot aantal mensen werken aan de beveiliging. Binnen deze groep van mensen, heeft Albert in de rol van ontwerper / adviseur veel activiteiten uitgevoerd. Op het gebied van beveiliging zijn dit o.a.:

Naast directe effecten, heeft de nadruk op beveiliging er ook voor gezorgd dat "beveiliging" een standaard hoofstuk is geworden voor alle plannen en documenten. Veel projectactiviteiten zijn dan ook later middels de "lijn" verankerd in de organisatie.


Periode Oktober 2000 - November 2000
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever PTS Software
Functie Consultant Software-Process Improvement & tools
Werkzaamheden  

Albert heeft een adviestraject geleid om een klant te begeleiden om tot een stabiel software ontwikkelproces te komen, inclusief tools. Hierbij was hij zowel verantwoordelijk voor het aansturen van een aantal professionals als voor de inhoudelijke hoofdlijnen. Eindresultaat van dit traject was het geven van een presentatie en demo van de voordelen van het invoeren van zo'n proces en tools aan de klant. Hiervoor is uitgebreid bekeken welke processtappen het best en snelst zouden aansluiten en voor een "quick win" konden zorgen. Ook bekeken welke tools/modellen het meest geschikt waren voor deze klant.


Periode Augustus 2000 - September 2000
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever PTS/KPN Mobiel
Functie Technisch specialist
Werkzaamheden  

Audit uitgevoerd naar het software ontwikkelproces van een project bij KPN Mobile.
Doel was te komen tot een advies over hoe het beheer optimaal kon worden overgenomen door PTS. Tevens een review uitgevoerd van een deel van de Unix-scripting van het softwareproduct.


Periode April 2000 - Mei 2000
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Ericsson
Functie docent/cursus-ontwikkelaar
Tools Linux
Werkzaamheden  

Ericsson Mobile Network heeft een nieuw product ontwikkeld voor de consumentenmarkt. Dit product maakt gebruik van internettechnieken voor communicatie en wordt gebouwd op Linux. De afdeling Test & Verification heeft gevraagd een training te ontwikkelen en te doceren die moest aansluiten op de specifieke kennisbehoeften van de medewerkers van deze afdeling.

De afdeling bestond uit een tiental medewerkers. De ontwikkelde cursus duurde twee dagen. Tijdens de cursus is basiskennis overgedragen met betrekking tot Linux. Cursisten hebben geleerd als gebruiker om te gaan met Linux. Verder hebben ze geleerd om de werking van Linux te monitoren. Daarnaast zijn een aantal begrippen op het gebied van internet communicatie behandeld zodat de cursisten een beeld hebben gekregen van de internet terminologie en geleerd waar welke detailinformatie te vinden is.


Periode Oktober 1998 - Mei 2000
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Intern
Functie Consultant
Werkzaamheden  

Opzetten van een intranet en extranet server (zogenaamde Snelle Mesa Server), waarmee PTS medewerkers in staat zijn kennis met elkaar te delen. Hierbij verantwoordelijk geweest voor het totale ontwikkeltraject zowel op het niveau van architectuur als de technische realisatie. Tevens verantwoordelijk voor de beveiliging van de server.

In het kader van de interne automatisering zijn daarnaast nog de volgende werkzaamheden verricht:


Periode September 1998 - December 1998
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Gemeente Apeldoorn
Functie Docent
Werkzaamheden  

Nadat alle ambtenaren bij de gemeente Apeldoorn overgegaan waren op Windows 95, was er behoefte aan docenten voor een introductiecursus.
Hierbij de beginselen van Windows 95 gegeven, zoals het gebruik van de muis, opstarten van programma's (inclusief de gebruikte DOS applicaties), mailen, agendagebruik etc.


Periode Juni 1998 - December 1999
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever IBM Automotive support
Functie Consultant
Tools OpenRoad; AIX; Windows NT; Fagan Inspectie; Xemacs; CVS; RS/6000
Werkzaamheden  

Bij "IBM Automotive" werd een administratief softwarepakket ontwikkeld en onderhouden waarmee alle bedrijfsprocessen van aangesloten autodealers geautomatiseerd ondersteund werden. Dit client/server systeem draaide in een omgeving met een AIX (Unix) server voorzien van een Ingress database en voornamelijk Windows NT clients met OpenRoad (een 4e generatie taal).
Hierbij opgetreden als:

Als neventaken zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:


Periode Mei 1998 - September 1998
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Jacht & Bootgids
Functie Consultant
Werkzaamheden  

Het doel was een veilige web-server te bouwen die werd gevoed vanuit een Windows NT database. Hiertoe een architectuur opgezet voor een gedistribueerde heterogene systeemconfiguratie.


Periode Januari 1998 - Maart 1998
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Nucletron
Functie Software Specialist
Tools X-Window; Unix; Fusion; RCS; Emacs; ObjectStore; SGI; C++
Werkzaamheden  

Ontwerpen en ontwikkelen van een database koppeling. De koppeling had tot doel oude, op tekstbestand gebaseerde, databases backwards compatible te maken met de nieuwe object georiënteerde database. Het toepassingsgebied voor de databases betrof een planningssysteem voor medische bestralingsbehandelingen. De uitvoering van de databasekoppeling is gerealiseerd door de ontwikkeling van een database back-end dat zowel de database op basis van tekstbestanden ondersteund als de OO database op basis van ObjectStore.


Periode Juli 1997 - November 1997
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever NCR
Functie Consultant
Tools Unix; Make
Werkzaamheden  

Voor een software-ontwikkelomgeving, gericht op het realiseren van kleine specialistische embedded devices de volgende werkzaamheden uitgevoerd:


Periode November 1996 - Juli 1997
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Hollandse Signaalapparaten
Functie Software engineer
Tools X-Window; SunOS; Unix; Framemaker; DoD 2167A; CVS; OMT; Sun; Ansi C; C++
Werkzaamheden  

Het ontwikkelen van een concept van een generiek Windowing systeem voor embedded systemen. Het systeem is volgens een OO benadering aangepakt, met een interface naar delen die niet OO opgezet waren.


Periode Oktober 1996 - Augustus 2000
Werkgever PTS Software
Functie Technisch specialist
Tools Netbios; SMTP; TCP/IP; SSL; Security; Internet; Apache; C; FreeBSD; Linux; DNS/named; Unix; Firewall
Werkzaamheden  

In zijn algemeenheid fungeren als klankbord voor de interne automatisering van PTS, zowel op technisch als op organisatorisch vlak. De voornaamste aandachtspunten hierbij waren architectuur en beveiliging. Hierbij diverse projecten uitgevoerd:


Periode Juli 1996 - Oktober 1996
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Foxboro
Functie Programmeur/analist
Tools C; SunOS; Sun
Werkzaamheden  

Implementeren van diverse programma's en libraries, met name voor de user-interface. Deze zijn onderdeel van een pakket dat voor Foxboro aangepast is voor levering aan een petro-chemisch bedrijf.


Periode Mei 1994 - Juni 1996
Werkgever PTS Software
Opdrachtgever Lucent Technologies Huizen (voorheen AT&T, bell-labs)
Functie Software engineer
Tools C; Unix; OSI; Sablime; ISO-9003
Werkzaamheden  

Software ontwikkeld voor een embedded telecom multiplexer. Met name gewerkt aan de interface-laag tussen de CMISE based managed objects en de functionele systeemroutines.
Aan diverse (proces)kwaliteitsverbetering slagen meegewerkt.


Periode April 1993 - April 1994
Werkgever Philips Electron Optics (nu: FEI)
Functie Software engineer
Tools C; Versiebeheer
Werkzaamheden  

Opzetten/programmeren van een nieuwe software ontwikkel (beheer) omgeving. Ontwerpen van controle software voor elektronen microscopen.