"Lees"! de presentaties

ALbert.mietus.nl/show.IT geeft toegang tot diverse openbare presentaties van Albert Mietus.
Om deze sheets toegankelijk te maken via het web gebruik ik slideshare; waar al mijn presentaties gehost zijn. De presentaties zijn ook beschikbaar in pdf, (Microsoft) powerpoint en/of (Apple) keynote formaat.
Binnenkort kunt u die vanaf deze site downloaden.

Ik zal proberen nog meer sheets, ook van cursussen die ik geeft via SoftwareBeterMaken.nl, op deze manier te ontsluiten. Dit kan echter nog even duren. Dus kom gerust nog eens kijken.
Let op: de volgorde is (omgekeerde) chronologisch; die extra presentaties komen dus niet bovenaan.

BSD, het echt vrije OpenSource OS

Op Linux-World 2009 heb ik een presentatie gegeven over de BSD opensource operating-systemen; waarvan FreeBSD de bekendste is.
Want niet alle open-source is Linux, noch moet je altijd aan de GPL-licentie voldoen! Er zijn alternatieven; alternatieven die vaak beter zijn dan Linux en haar GPL. Vooral voor bedrijven die niet het risico willen lopen dat ze hun kennis weg moeten geven als ze Linux gebruiken is (Free)BSD een goede optie. Historisch gezien in het een echtere Unix. Technisch wordt het vaak als superieur gezien; al zijn de vele discussie daarover gekleurd. Maar bovenal geeft het meer vrijheid; zeker voor commerciële gebruikers!

The Cost of Free Linux

Linux en ander open-source is ’free’, maar niet ‘gratis’. Want al mag u de code gratis gebruiken, u moet voldoen aan de licentie voorwaarden. En om die (Linux/Opensource) code te gebruiken in uw embedded systeem moeten uw ontwikkelaars aan de slag. Daar zitten de kosten! Elk uurtje dat er besteed wordt geeft kosten en die kunnen flink oplopen. Vooral de eerste keer.
Deze presentatie geeft inzicht in deze kosten en geeft middels een aantal praktijkvoorbeelden hoe die kosten beperkt kunnen worden.

OpenSource kan sneller

Unix/Linux werd traditioneel altijd gebruikt op systemen die altijd aan staan. De snelheid waarmee zo’n server opstart is daarom niet zo belangrijk. Maar voor embedded en realtime systemen is dat wel belangrijk. De gebruiker verwacht dat hij zijn systeem direct kan gebruiken. Met EQSL (nu: Embedded-Linux Kick-Start) is het gebruiken van Linux eenvoudig geworden. Nu gaan we het bootproces bestuderen en zien waar we tijdwinst kunnen behalen. Maar ook hoe we dit betrouwbaar kunnen meten.

Over naar Linux

De vraag ‘Wat kost de overstap naar embedded Linux?’, is niet ondubbelzinnig te beantwoorden. Maar dat Linux niet niets kost is duidelijk. Bovendien lijken traditionele zekerheden als “kleiner is goedkoper”, vuistregels in de traditionele realtime/embedded systeemontwikkeling, niet meer geldig bij open-source.
Deze presentatie laat zien hoe Linux anders is een geeft een handvol gouden tips om Linux embedded te gebruiken, met veel hergebruik van kennis en kunde.

mLinux, van black-art tot QA-proces

De Linux wereld en de embedded wereld lijken andere normen en waarden te hebben. De ene roemt zich voor zijn snelle, evolutionaire ontwikkeling; waar de ander dat ziet als gehobby. Die vindt kwaliteit en stabiliteit belangrijk; Linux-adepten ervaren die QA slechts als overhead.
De vraag is hoe kunnen we die twee uitersten samenbrengen?

Securing syslog on FreeBSD

Syslog is het de-facto standaard protocol voor logging. Ook is het ‘oud’; beveiliging was destijds geen issue. Tegenwoordig wel. Daarom is er een initiatief om dit oude protocol in een echte standaard vast te leggen (RFC3164) en een aantal beveiligingsvarianten te bedenken. Albert werkt hieraan mee. Zo heeft hij een prototype geïmplementeerd van het syslog-sign protocol.
Tijdens de EuroBSDCon 2002 heeft Albert hier een presentatie over gegeven.