Embedded QuickStart Linux (Proponotheek over open-souce)

De term 'Proponotheek' is afgeleid van de Latijnse term propono wat 'delen' betekent. De Proponotheek is dus een kennisbank; zie www.passievoortechniek.nl)

Voor deze kennisbank heb ik diverse artikelen over open-source en/of linux geschreven. In dat kader is ook de EQSL (Embedded QuickStart Linux) CD door mij geïnitieerd en ontwikkeld. Deze is nog steeds te bestellen via genoemde site.

Een deel van die artikelen is (ook) hier te vinden. Voor de laatste twee, die beide een dienst aanbieden, verwijs ik naar de originele site.
Ik weet niet of die diensten nog bestaan; ik ben daar inmiddels niet meer in dienst. Wel kunt u via SoftwareBeterMaken.nl gebruik maken van mijn kennis en diensten; ook op het gebied van Unix/Linux en open-source.

Het moet goedkoper! En het kan veel beter!

Nog niet zo lang geleden was het hart van embedded software, ‘het OS’, altijd maatwerk. Maar zoals overal is ook daar een trend naar standaardproducten te zien. Zo zien we steeds vaker ‘Windows’ en ‘Linux’ verschijnen. Is dat een hype? Of is het een logische stap in de alsmaar voortgaande ontwikkeling om kosten te sparen en betere producten te maken? En wat betekent dat voor de toekomst?

Waarom gratis Linux toch te duur kan zijn

Veel embedded producten staan onder een geweldige prijsdruk. Het moet continu beter en goedkoper. Linux is dan verleidelijk: het heeft geen dure licenties. Maar daalt de kostprijs daarmee? Of zitten de kosten elders?
Linux is bezig met een sterke opmars. Het oorspronkelijke hobbyproduct, dat de servermarkt deels veroverde en in opmars is op de desktop, heeft ook goede kansen bij de onbekendere delen van de computerindustrie. Zowel op het mainframe; maar ook in embedded systemen is Linux in opkomst. Steeds meer moderne elektronicaproducten bevatten al ‘gratis’ Linux.
Dat Linux gratis is, is vooral voor studenten een belangrijk argument, hun avond(t)uren kosten niets. Maar echte producten moeten ontwikkeld worden door hoog geschoold, duur, technisch personeel. Dat kost geld. Daarom de vraag: Hoe gratis is Linux?

Ik wil weten hoe Linux snel en goedkoop kan!

Als Linux gekozen wordt om de kostprijs te verlagen dan mag die winst niet verloren gaan door onvoorziene, extra ontwikkelkosten. Die vallen de eerste keer vaak tegen, vooral omdat er geen referentie is. Daarom stellen we de vraag of die manier om Linux in te zetten, de juiste keuze was. Dit aan de hand van een generiek stappenplan om de kosten laag te houden.

Linux niet geschikt. Doel toch bereikt

Voor een relatie, een bedrijf dat telefoonsystemen maakt voor de zakelijke markt, zijn kosten erg belangrijk. En hoewel er discussie is of de softwarelicentie wel of niet in het rekenmodel opgenomen moeten worden, kunnen die kosten niet genegeerd worden. Daarom wil men eens serieus naar Linux kijken. De vraag is of Linux wel werkt op de gebruikte hardware. Maar ook, hoe dergelijke OpenSource –economisch verantwoord– ingezet kan worden om kosten te besparen.